Politechnika Białostocka

Witamy w serwisie umożliwiającym dostęp do niżej wymienionych czasopism pełnotekstowych oraz bibliograficzno-abstraktowych baz danych.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH oraz FORMULARZE REJESTRACYJNE


W przypadku problemów z przeglądaniem zawartości baz należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (zob. Usuwanie pamięci podręcznej przeglądarki).

UWAGA!!!

Od 28 czerwca 2018 r. (czwartek) od godz. 9:00 dostęp do e-zasobów odbywa się poprzez stronę https://bazy.pb.edu.pl.Bazy pełnotekstowe
Full text databases


Bankowość, Finanse, Samorząd – Wiedza on-line
EBSCOhost
Elsevier, Springer (platforma Infona - ICM)
Emerald Engineering and Emerald Management 120
Emerging Markets Information Service (EMIS)

Baza EMIS jest dostępna wyłącznie na komputerach Wydziału Zarządzania oraz Biblioteki Głównej.
Access to EMIS base is available only on computers at the Faculty of Management or Main Library

Po zakończonej pracy z serwisem należy kliknąć przycisk "WYLOGUJ"
ukazujący się w obszarze "SZYBKIE ŁĄCZA" w prawym górnym rogu ekranu.
Before leaving the session you should click the button 'LOGOUT' seen within 'QUICK LINKS' (the right corner of the screen).

IBUK Libra (wydawnictwo PWN)

The database contains only books in Polish.

IEEE Xplore Digital Library
Knovel
NASBI - Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa wydawnictwa Helion

UWAGA! Należy posiadać indywidualne konto, które można założyć na stronie nasbi.pl.

The database contains only books in Polish.

OECD iLibrary
ProQuest Ebook Central (dawne MyiLibrary)
ScienceDirect (Elsevier - server producenta)
SpringerLink (serwer wydawcy)
Wiley Online

Bazy bibliograficzno-abstraktowe
Abstract-bibliographic databases


Web of Science
SCIE (od 1945 r.), SSCI (od 1956 r.), A&HCI (od 1975 r.), CPCI (od 1990 r.), JCR (od 2008 r.), BCI, CCR i IC
ISI Web of Science (na serwerze ICM)
SCIE, SSCI i AHCI (wszystkie od 1996 r.)
MathSciNet
Scopus

Indywidualne tytuły czasopism
Individual journals titles


Computer Methods in Material Science
Miesięcznik Hotelarz (Dostęp do 15.01.2019)
Miesięcznik Rynek Turystyczny (Dostęp do 15.01.2019)
Nature

Licencja Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010.
Nature License enables the access to current and archive volumes since 2010.

Poradnik gospodarowania odpadami on-line
Science

Science: archiwa od 1997 r. oraz rocznik bieżący (za wyjątkiem artykułów z Science Express i Science Classic 1880-1996), Science Advances.
Science: archives since 1997 and a current volume (except for articles from Science Express and Science Classic 1880-1996), Science Advances.

Vademecum Bibliotekarza on-line

Dodatkowe narzędzia
Additional tools


DOI System
InCites
SciVal
Researcher ID

Alfabetyczna lista czasopism i e-książek
Alphabetical list of journals and e-books


Lista A-Z

Bazy testowe
Tested bases


EBSCOhost - eBook Academic Collection (Dostęp do 1.07.2018)


UWAGA! - To jest test HAN'a

Powrót do strony biblioteka.pb.edu.pl