Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Aktualizacja danych czytelnika (hasła, adresu e-mail)

 1. Uruchom -> Katalog online
 2. Wybierz Moje Konto (menu w górnej ramce) i podaj swoje dane.

  Uwaga!
  W przypadku autoryzacji w systemie po raz pierwszy należy w polu:
  AKTUALIZACJA HASŁA
  (cel: lepsze zabezpieczenie konta czytelnika poprzez zmianę standardowych ustawień logowania)

  Podczas pierwszej autoryzacji (j.w.) należy zmienić hasło.

  • Identyfikator:
   • wpisać numer widniejący na karcie bibliotecznej, uzupełniając go (bez spacji!) inicjałami imienia i nazwiska. Proszę nie używać liter ze znakami diakrytycznymi ("ogonkami"), np. zamiast Ł należy wpisać L.
    (dot. czytelników - posiadaczy kart bibliotecznych, wydanych przez Bibliotekę PB)
   • wpisać numer widoczny na elektronicznej legitymacji studenckiej poniżej kodu kreskowego
    (dot. czytelników - posiadaczy elektronicznych legitymacji studenckich)
  • Hasło: wpisać  hasło otrzymane w Bibliotece
 3. Kliknij w napis/nagłówek Zmiana hasła
 4. Otworzy się okno zatytułowane Zmiana hasła
 5. Wprowadź (i zapamiętaj!) do formularza nowe hasło, a następnie naciśnij przycisk Dalej w celu zapisania zmian w systemie.
  AKTUALIZACJA ADRESU E-MAIL
  cel: umożliwienie komunikacji emailowej pomiędzy systemem bibliotecznym, a czytelnikiem - zawiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu, zawiadomienia o odłożeniu książki na półkę rezerwacji, ...)
 6. Kliknij w napis/nagłówek Adres
 7. Otworzy się okno zatytułowane Aktualizacja adresu
 8. Wprowadź właściwy adres e-mail do formularza, a następnie naciśnij przycisk Aktualizuj w celu zapisania zmian w systemie.
UWAGA! Bardzo ważne.
Zawsze, na koniec pracy z systemem, pamiętaj o wykonaniu opcji Koniec sesji (menu w górnej ramce).