Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Podstawa prawna i zadania archiwum

Archiwum PB funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Statut Politechniki Białostockiej (do pobrania na stronie BIP PB).
 2. Instrukcję kancelaryjną i instrukcję o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB  (do pobrania na stronie BIP PB).

Do podstawowych zadań Archiwum PB należy prowadzenie działalności:

 1. Archiwalnej
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją oraz przygotowania jej do przekazania do Archiwum,
  • przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) z jednostek organizacyjnych PB oraz prowadzenie ich ewidencji,
  • przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie przejętej dokumentacji,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 2. Informacyjno-naukowej
  • prowadzenie kwerend wewnątrz posiadanego zasobu do celów służbowych i naukowo-badawczych na wniosek pracowników Uczelni i osób prywatnych,
  • udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
  • udostępnianie niepublikowanych prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oraz rozpraw doktorskich (po uzyskaniu zgody autora).