Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Bazy według tytułu
A (7) | B (10) | C (3) | D (1) | E (10) | G (1) | H (3) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (3) | N (3) | O (1) | P (4) | R (2) | S (7) | T (1) | V (1) | W (3)

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

Największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych zgromadzonych w bibliotekach polskich. Liczy ponad 65.000 opisów czasopism wraz z zasobami, zgłoszonych przez biblioteki współpracujące z Centralnym Katalogiem Czasopism Zagraniczych Biblioteki Narodowej. Do opisu czasopisma dołączone są sigla bibliotek (zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo).

Centralny Katalog Książek Zagranicznych

Centralny Katalog Książek Zagranicznych, rejestrujący ponad 4 mln opisów książek, głównie nabytków powojennych bibliotek polskich. Do opisu książki dołączono sigla bibliotek - zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo. 

Computer Methods in Materials Science

Czasopismo Computer Methods in Material Science stanowi międzynarodowe forum dla publikowania wyników badań w zakresie różnych aspektów zastosowania metod komputerowych w metalurgii i inżynierii materiałowej.