Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Bazy według tytułu
A (7) | B (10) | C (3) | D (1) | E (10) | G (1) | H (3) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (3) | N (3) | O (1) | P (4) | R (2) | S (7) | T (1) | V (1) | W (3)

Science

Czasopismo Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie.

ScienceDirect - Elsevier

ScienceDirect jest wiodącą pełnotekstową naukową bazą danych oferującą artykuły i rozdziały książek. Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, matematyczno - przyrodniczne, medycynę, chemię, fizykę, ekonomię oraz wiele innych.

Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

Serwer Publikacji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu do dokumentacji Urząd Patentowy RP udostępnia informacje patentowe w serwisie internetowym o nazwie Serwer Publikacji. W cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP - w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP), ukazują się pełne teksty wydawanych przez UPRP:

SpringerLink

Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera). 

SYMPOnet - baza materiałów konferencyjnych

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w polskich bibliotekach. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 roku. W nielicznych przypadkach występują opisy z lat wcześniejszych.

SYNABA - badania naukowe

Serwis zawiera opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Udostępnione są prace, wprowadzane do bazy od 1999 r. oraz nieliczna grupa prac zakończonych przed 1999 r., ale o których informacja dotarła do OPI po 1999 r.