Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Biblioteka Wydziału Architektury

Biblioteka Wydziału Architektury

15-893 Białystok, ul.Oskara Sosnowskiego 11, pok. 010 A
tel. 85 746 99 06, e-mail: biblioteka.wa[at]pb.edu.pl

Biblioteka czynna:

  • poniedziałek-piątek - 9.00-17.00
  • sobota - nieczynne

Pracownicy:

  • mgr Anna Mrówczyńska - kierownik
  • mgr Katarzyna Rutkowska

​Biblioteka Wydziału Architektury gromadzi zbiory (książki , czasopisma oraz zbiory specjalne - dokumenty CD, grafiki, katalogi) z zakresu architektury i urbanistyki, architektury wnętrz, grafiki oraz dziedzin pokrewnych. Księgozbiór liczy ponad 8 tysięcy książek, 30 tytułów bieżąco prenumerowanych czasopism (9 tytułów czasopism zagranicznych, 21 tytułów czasopism polskich) oraz około 2 tysięcy woluminów czasopism archiwalnych.

Zbiory biblioteki udostępniane są w sposób prezencyjny, dopuszcza się również zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB wypożyczanie na zewnątrz.

Czytelnicy samodzielnie mogą korzystać z wydawnictw pozostających w wolnym dostępie, tzn. z ponad 4,3 tysiąca książek, jak i z bieżących numerów czasopism. Pozostałe zbiory są udostępniane przez bibliotekarza z zasobów magazynowych.

Czytelnicy mają dostęp do 3 stanowisk komputerowych podłączonych do internetu oraz mogą korzystać z 2 skanerów (format A3, A4).

Zobacz: