Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Biblioteka Instytutu Nauk Leśnych

Biblioteka Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, I piętro, pok. 15
tel. 85 682 9502, e-mail: biblioteka.inl [at] pb.edu.pl

Biblioteka czynna:

  • poniedziałek* - piątek - 9.00-15.00
  • sobota - 9.00-15.00 (tylko w czasie zjazdów studentów studiów zaocznych)

* w poniedziałek przed sobotą zjazdową Biblioteka jest nieczynna

Pracownicy:

  • mgr Katarzyna Sapiołka

Biblioteka gromadzi zbiory (książki, czasopisma oraz zbiory specjalne) z zakresu leśnictwa, ochrony środowiska, ekologii oraz dziedzin pokrewnych. Księgozbiór liczy około 5 tysięcy książek.

Czytelnia dysponuje dwudziestoma miejscami dla czytelników korzystających z księgozbioru podręcznego na zasadzie wolnego dostępu do zbiorów. Liczba książek w wolnym dostępie wynosi około 2000, czasopism – 19 tytułów. Zbiory udostępniane są na miejscu lub wypożyczane na zewnątrz zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB.

Użytkownicy mają do dyspozycji pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Studenci mają możliwość posługiwania się własnymi komputerami przenośnymi po nadaniu im adresu IP. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

Zobacz: