Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania

Czytelnia książek. Przy stolikach siedzą czytelnicy. Przy ścianach stoją regały z książkami

Kontakt do nas:

16-001 Kleosin, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, budynek Berlin, pok. 16
tel. 85 746 9885, e-mail: biblioteka.wiz [at] pb.edu.pl

Biblioteka czynna:

 • poniedziałek - 9.00-15.00
 • wtorek-piątek - 9.00-16.45
 • sobota - 9.00-15.00 (tylko w czasie zjazdów studentów studiów zaocznych)

Pracownicy:

 • mgr Aneta Bieńkowska - kierownik
 • mgr Joanna Putko

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania gromadzi i udostępnia literaturę ściśle związaną z kierunkami kształcenia prowadzonymi na Wydziale, a także realizowanymi badaniami naukowymi. Tematyka zbiorów jest dosyć szeroka i obejmuje pozycje m.in. z zakresu: zarządzania, logistyki, inżynierii produkcji, finansów, rachunkowości, bankowości, stosunków międzynarodowych, turystyki, politologii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii, systemów informatycznych, statystyki, prawa i inne.

Zbiory Biblioteki WIZ to około 24 tysięcy książek, 68 tytułów bieżąco prenumerowanych czasopism oraz ponad 1500 woluminów czasopism archiwalnych, 120 jedn. zbiorów specjalnych (dokumenty elektroniczne, normy, materiały audiowizualne).

Większość zbiorów udostępniana jest na miejscu w czytelni, część wypożyczana także na zewnątrz (zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB).

W czytelni użytkownicy mogą korzystać z:

 • wolnego dostępu do ok. 6.500 zbiorów ułożonych według różnych działów wiedzy (pozostałe zbiory udostępniane są przez bibliotekarza),
 • wolnego dostępu do wszystkich bieżących i niektórych archiwalnych numerów czasopism i gazet,
 • 30 miejsc do pracy indywidualnej cichej,
 • 6 stanowisk komputerowych z dostępem do bibliotecznego systemu ALEPH i Internetu,
 • dostępu do Internetu bezprzewodowego,
 • skanera samoobsługowego Zeta Zeutschel.

Do dyspozycji użytkowników jest także pomieszczenie (w części magazynowej Biblioteki WIZ) do pracy grupowej dla max. 8 osób wyposażone w 3 komputery z dostępem do Internetu.

Zobacz: