Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

70 lat Biblioteki Politechniki Białostockiej

16 09.2021

Z okazji jubileuszu, w dniach 9-10 września 2021 roku, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra”.

W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób, w tym m. in.: władze Uczelni, zaproszeni goście, bibliotekarze z ponad 20 instytucji naukowych z całej Polski, emeryci i pracownicy Biblioteki PB, przedstawiciele sponsorów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem JM Rektor Politechniki Białostockiej, a także patronatem medialnym: EBIB – Elektroniczna Biblioteka i Radio Akadera.

Podczas spotkania prelegenci podzielili się swoją wiedzą, wynikami badań i doświadczeniami. Dyskutowali na temat kompetencji bibliotekarzy, rozwoju bibliotek i ich znaczenia dla nauki polskiej, procesu ewaluacji uczelni, jej umiędzynarodowienia oraz wkładu w kształcenie studentów.

W trakcie Sesji jubileuszowej odbyła się premiera filmu historyczno-promocyjnego, który został zrealizowany we współpracy z Platon TV i Działem Promocji. Konferencji towarzyszyła także wystawa dotycząca historii Biblioteki, dostępna również w wersji elektronicznej.

Organizację konferencji wsparli sponsorzy główni: Aleph Polska, ARFiDO, EBSCO, EMIS oraz partnerzy: AKME Archive, Cambridge University Press, Elsevier, IBUK Libra, Legalis C.H. Beck, Sages.

Zachęcamy do wysłuchania krótkiej relacji z otwarcia konferencji w Radiu Akadera.

Galeria zdjęć z konferencji.