Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

71. Podlaskie Forum Bibliotekarzy w Bibliotece PB

10 05.2017
71 Podlaskie Forum Bibliotekarzy

10 maja 2017 roku odbyło się 71. Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Politechniki Białostockiej. Uczestnicy wysłuchali wykładu przedstawiciela firmy ExLibris Piotra Marcinkowskiego na temat: „Alma – system następnej generacji w bibliotekach akademickich. Wdrożenia w Europie, perspektywy dla Polski”.

Alma jest działającym w chmurze (cloud computing) systemem bibliotecznym następnej generacji. Systemy poprzedniej (lub obecnej) generacji koncentrują się na konkretnym typie zasobów, a nie na samych procesach wspólnych dla każdego typu materiałów (jak selekcja, gromadzenie, zarządzanie, udostępnianie czy prezerwacja - długookresowa ochrona zbiorów). Alma umożliwia administrowanie zasobami – niezależnie od tego, czy mówimy o materiałach tradycyjnych, pierwotnie elektronicznych czy zdigitalizowanych. Dzięki prezentacji poznaliśmy nowoczesne narzędzie pracy bibliotek na świecie.

Dziękujemy za przybycie dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku mgr Halinie Brzezińskiej-Stec ( inicjatorce i koordynatorce Forum), kierownikowi Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku mgr Hannie Trzeszczkowskiej oraz Prorektorowi ds. Nauki Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Andrzejowi Sikorskiemu.

Dziękujemy również emerytowanym koleżankom, które zaszczyciły nas swoją obecnością.

Zdjęcia ze spotkania w Galerii.