Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

76. Podlaskie Forum Bibliotekarzy

29 10.2018
76. Podlaskie Forum Bibliotekarzy

26 października 2018 roku odbyło się 76. spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy zorganizowane przez Bibliotekę Politechniki Białostockiej. Uczestnicy wysłuchali wykładu pt.: „Niewidomi i słabowidzący w przestrzeni publicznej” wygłoszonego przez dr. inż. arch. Macieja Kłopotowskiego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB.

Tematem wystąpienia były dotykowe przedstawienia obiektów architektonicznych i urbanistycznych instalowane w przestrzeni zewnętrznej. Obiekty takie można odnaleźć w obszarze publicznym wielu polskich miast. Stanowią one różnorodny zbiór odwzorowań dzieł architektonicznych oraz obiektów cennych kulturowo. Prelegent ustosunkował się do oceny przydatności tego rodzaju modeli i makiet jako pomocy tyflologicznych. Odniósł się także do obecnej sytuacji braku zatwierdzonych standardów w zakresie uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznej. Ten stan rzeczy przysparza także problemów bibliotekom, które chcą wprowadzać odpowiednie oznaczenia w instytucji dostosowane do użytkowników niewidomych i słabowidzących.

W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. Oprócz bibliotekarzy z Biblioteki PB i innych bibliotek naszego miasta byli obecni także przedstawiciele organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi (PZN, PEFRON), pełnomocnik Rektora PB ds. osób niepełnosprawnych a także studenci zainteresowani prezentowaną tematyką.

Dziękujemy Państwu za przybycie.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.