Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

77. Podlaskie Forum Bibliotekarzy

20 02.2019
77. Podlaskie Forum Bibliotekarzy

19 lutego 2019 roku odbyło się 77. Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Politechniki Białostockiej. Uczestnicy wysłuchali wykładu pt.: (R)ewolucja w procesie korzystania  z zasobów informacji na przykładzie "pokolenia google", wygłoszonego przez dr Andrzeja Magruka z Wydziału Inżynierii Zarządzania PB.

Wystąpienie dotyczyło zmian w dostępie do informacji online oraz funkcjonowania w społeczeństwie tzw. cyfrowych imigrantów i tubylców. Prelegent zwrócił uwagę na ilość informacji pojawiających się  w sieci i trudności w weryfikowaniu ich wiarygodności. Wskazał na problem fałszywej informacji i konieczność świadomej selekcji źródeł. Pokrótce omówił też etapy rozwoju Internetu, gdzie globalna sieć ewoluowała poczynając od Web 1.0 do poziomu Web 4.0. Obecnie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji możliwe są interakcje między ludźmi i maszynami. Systemy uczą się rozumieć człowieka i komunikują się z nim w taki sam sposób jak robią to między sobą ludzie.

Uczestnicy wykładu usłyszeli też o korzyściach i zagrożeniach płynących z funkcjonowania tzw. bańki informacyjnej (filtrującej). Zjawisko to, dzięki zastosowaniu określonego algorytmu do filtrowania informacji zebranych o użytkowniku w sieci, np. historii jego aktywności, skutkuje dostarczaniem mu wyselekcjonowanych i sprofilowanych informacji.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci bibliotek naszego miasta. Obecni byli też pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej oraz studenci zainteresowani prezentowaną tematyką.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w galerii.