Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Academic Search Complete

Opis

Academic Search Complete to wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, zawiera ponad 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym ok. 8.000 czasopism recenzowanych naukowo oraz opisy i abstrakty artykułów z ponad 13.600 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych. Baza zawiera wiele unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji. W bazie jest m.in. ponad 4.500 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w bazie SCOPUS, około 900 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (nauki ścisłe, techniczne i biomedyczne), ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk społecznych indeksowanych w bazie ISI Social Sciences Citation Index, ponad 860 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w MEDLINE, ponad 660 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w Inspec ok. 750 czasopism w pełnym tekście z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 500 czasopism pełnotekstowych z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.

Polecamy:

Zakres dat: 
Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
EBSCO