Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

ACADEMICA

Opis

ACADEMICA pozwala na dostęp do pełnotekstowych publikacji ze zbiorów Biblioteki Narodowej – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowane zasoby Academiki obejmują również współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Zakres dat: 
1927-
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Biblioteka Narodowa