Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Applied Science & Technology Source Ultimate

Opis

Applied Science & Technology Source Ultimate zapewnia studentom i badaczom STEM zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Szeroki zakres tematyczny tej kompleksowej bazy, obejmujący takie dyscypliny jak sztuczna inteligencja, matematyka stosowana, tworzywa sztuczne, hydroponika, informatyka, inżynieria chemiczna, zasoby energetyczne i robotyka, jak również biznesowe i społeczne implikacje nowych technologii, sprawia, że jest ona kluczowa dla programów STEM.

Polecamy: Szczegółowe informacje.

Zakres dat: 
1983-.
Dostawca bazy: 
EBSCO