Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

BazTech

Opis

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest publicznie dostępną bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch Open Access i jest jednym z komponentów Otwartej Nauki w Polsce.

Baza rejestruje artykuły z 645 polskich czasopism, od 1998 r.

Celem tworzenia bazy jest:

  • dostarczenie w miarę kompletnego źródła informacji o publikacjach naukowych w polskich czasopismach z zakresu szeroko pojętych zagadnień nauk technicznych,
  • promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej,
  • udostępnianie pełnych tekstów publikacji rejestrowanych w bazie, na podstawie umów z wydawcami,
  • wspieranie ruchu Open Access,
  • wspomaganie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.

Zakres dat: 
1998-.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
ICM UW