Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Bazujemy na technice - spotkanie Konsorcjum BazTech na Politechnice

12 04.2018
Spotkanie Konsorcjum BazTech

Biblioteka Politechniki Białostockiej w dniach 10-11 kwietnia była gospodarzem obrad Pełnomocników Rady Konsorcjum BazTech.

Działające od 1998 roku Konsorcjum zrzesza obecnie 23 bibliotek, działających w strukturach uczelni o profilu technicznym oraz branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej. Doroczne spotkanie Rady Konsorcjum ma charakter roboczy, omawiana jest realizacja prac z poprzedniego rok oraz planowane kolejne działania. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia Biblioteki Politechniki Białostockiej i Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zapoznania się z pracą bibliotekarzy. Miłą atrakcją było zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji oraz skosztowanie podlaskich smaków.

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Obecnie BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do rekordów dodawane są bibliografie załącznikowe oraz pełne teksty artykułów. Według stanu na 6 kwietnia 2018 r. w bazie zarejestrowanych jest 419 562 rekordów artykułów, w tym 268 478 z bibliografiami załącznikowymi oraz 96 500 z dołączonymi pełnymi tekstami. Poprzez te działania BazTech wpisuje się w ruch otwartej nauki.

BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki. Metadane są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org. Baza dostępna jest pod adresem: baztech.icm.edu.pl.

​Zobacz zdjęcia w Galerii.