Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Biblioteka PB zdalnie do 29 listopada

10 11.2020

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, od 12 do 29 listopada 2020 r. działalność Biblioteki Politechniki Białostockiej jest ograniczona.

Obowiązywać będzie zakaz udostępniania zbiorów, z wyjątkiem działań prowadzonych zdalnie.

W związku z tym:

 • Aktualizacja! daty zwrotów wypożyczonych książek zostały przesunięte na 15 grudnia,
 • Aktualizacja! za okres od 12 listopada do 14 grudnia nie będą naliczane opłaty za nieterminowy zwrot książek,
 • zamówione książki będą czekały na odbiór po otwarciu Biblioteki,
 • zwroty książek możliwe wyłącznie za pomocą wrzutni,
 • pokoje pracy są wyłączone z użytkowania.

Pracownicy Biblioteki będą pełnić dyżury telefoniczne i mailowe od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Użytkownicy (pracownicy, doktoranci i studenci PB) mają możliwość:

 • założenia konta bibliotecznego drogą mailową,
 • zamawiania skanów materiałów bibliotecznych (fragmentów książek, artykułów z czasopism),
 • uzyskania pomocy w zakresie doboru literatury,
 • dostępu do zasobów elektronicznych,
 • zgłaszania publikacji do Bazy Wiedzy PB.

Kontakt oraz zakres działalności poszczególnych jednostek Biblioteki PB:

Oddział Informacji Naukowej - rejestracja publikacji, udzielanie informacji
e-mail: bg.informacja[at]pb.edu.pl
tel. 571 443 195

Oddział Udostępniania Zbiorów - skanowanie artykułów i fragmentów książek, udzielanie informacji, zakładanie kont bibliotecznych
e-mail: bg.udostepnianie[at]pb.edu.pl
tel. 85 746 93 23, 797 990 784

Biblioteka Wydziału Architektury - skanowanie artykułów i fragmentów książek, udzielanie informacji, zakładanie kont bibliotecznych
e-mail: biblioteka.wa[at]pb.edu.pl 
tel. 85 746 99 06

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania - skanowanie artykułów i fragmentów książek, udzielanie informacji, zakładanie kont bibliotecznych
e-mail: biblioteka.wiz[at]pb.edu.pl
tel. 85 746 98 85

Biblioteka Instytutu Nauk Leśnych - skanowanie artykułów i fragmentów książek, udzielanie informacji, zakładanie kont bibliotecznych
e-mail: biblioteka.inl[at]pb.edu.pl
tel. 85 682 95 02

Biblioteczne Centrum Informatyczne - sprawy techniczne
e-mail: bg.bci[at]pb.edu.pl
​tel. 85 746 93 28

​Szczegóły decyzji o ograniczeniu działalności bibliotek na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/zasady-organizacji-zajec-na-uczelniach-w-zwiazku-z-covid-19-zmiany-w-funkcjonowaniu-bibliotek