Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Business Source Complete

Opis

Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera ponad 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 4.200 czasopism i około 1.000 książek i monografii. Tematyka bazy obejmuje marketing, zarządzanie, ekonomię, finanse, księgowość, biznes, handel i wiele innych dziedzin. Baza zawiera ponad 24.000 raportów z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu, finansów oraz materiały konferencyjne i studia przypadków. Baza zawiera także ponad milion profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, 8.100 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ponad 3.500 analiz ekonomicznych typu SWOT. W bazie jest również 57 nagrań video seminariów z Harvard Business School.

Polecamy:

Zakres dat: 
Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism posiada archiwa pełnotekstowe w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu.
Dostawca bazy: 
EBSCO