Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Cyfrowa prenumerata Gazety Wyborczej

20 03.2018

Do końca 2018 roku Biblioteka PB dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki otrzymała dostęp do cyfrowej prenumeraty Gazety Wyborczej Premium.

Zapraszamy do Czytelni Elektronicznej w Bibliotece Główniej oraz do bibliotek specjalistycznych na:

  • Wydziale Architektury,
  • Wydziale Zarządzania,
  • Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce.