Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dane badawcze w Bazie Wiedzy PB

26 05.2021

Baza Wiedzy PB uruchamia kolejny moduł. Tym razem będzie to moduł, który pozwoli archiwizować i udostępniać na otwartych licencjach Creative Commons dane badawcze.

Szczegółowe zasady deponowania tej kategorii dorobku naukowego określa Zarządzenie nr 53 Rektora PB z dnia 19 maja 2021 r. dotyczące wprowadzenia zmiany w Regulaminie Bazy Wiedzy PB.

Zasoby Bazy Wiedzy PB powiększają się sukcesywnie, promując potencjał badawczy i naukowy naszej Uczelni. Aktualnie w Bazie Wiedzy PB mamy:

  • 1 017 profili autorskich z afiliacją PB,
  • 13 347 rekordów bibliograficznych publikacji,
  • 489 dzieł artystycznych,
  • 522 rozprawy doktorskie, w tym 365 z afiliacją PB,
  • 77 patentów/zgłoszeń patentowych,
  • 2 867 publikacji w OA,
  • 104 zdeponowane pełne teksty utworów, w tym 22 rozprawy doktorskie.

Serdecznie zachęcam do deponowania swoich publikacji, a w szczególności rozpraw doktorskich oraz danych badawczych.