Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do baz firmy EBSCO

3 09.2019
Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Białostocka otrzymała testowy dostęp do wybranych baz dostawcy EBSCO: Sustainability Reference Center oraz Environment Complete. Dostęp do serwisów jest możliwy ze strony www.bazy.pb.edu.pl do 31 października 2019 r. Zapraszamy do testowania baz.

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Białostocka otrzymała dostęp testowy do zasobów EBSCO:

  • Sustainability Reference Center - to pełnotekstowa baza danych zawierająca informacje odnośnie zagadnień i wyzwań związanych w ochroną środowiska, wpływu na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju. Tematyka bazy obejmuje informacje za zakresu m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania środowiskowego (zarządzania proekologicznego), problemów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ISO 14000 - certyfikat systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska, systemu oceny wielokryterialnej budynków LEED, recyklingu, energii odnawialnej, ochrony zasobów, przedsiębiorczości społecznej, zrównoważonych praktyk biznesowych, redukcji odpadów.
  • Environment Complete - tematyka bazy obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 1.300 pełnotekstowych czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych tytułów z zakresu ochrony środowiska oraz ponad 200 pełnotekstowych monografii jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Dostęp do serwisów jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 31 października 2019 r.

Pracowników i studentów zainteresowanych dostępem do elektronicznych baz danych, którzy do tej pory nie dokonali rejestracji konta bibliotecznego prosimy o zgłaszanie się do Wypożyczalni Biblioteki PB w godzinach pracy lub do najbliższej placówki bibliotecznej. 

Więcej informacji odnośnie udostępniania e-zasobów na stronie: biblioteka.pb.edu.pl/pl/zasoby-elektroniczne-regulamin.

Zapraszamy do testowania baz.