Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do baz SAGE

18 03.2019
Politechnika Białostocka otrzymała testowy dostęp do wybranych zasobów SAGE Publishing: Business Cases - zbiór studiów przypadków biznesowych, Data Planet - największą baza statystyczną na świecie, Science, Technology & Medicine - dostęp do 449 czasopism. Dostęp do bazy jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 19 kwietnia 2019 r.

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Białostocka otrzymała dostęp testowy do zasobów SAGE Publishing:

  • SAGE Business Cases - to pierwszy elektroniczny zbiór studiów przypadków biznesowych dostosowany do potrzeb bibliotek - zapewnia wykładowcom, studentom i naukowcom nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu. Platforma Sage Knowledge pozwala na łatwe przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów.
  • SAGE Data Planet - największa baza statystyczna na świecie. Zawiera ok 6.2 mld danych z ponad 70 różnych źródeł, takich jak: IMF, European Commission Digital Agenda for Europe, OECD, Stock Market Prices, United Nations, World Bank, World trade Organization i innych. Dane przedstawione są w postaci rozmaitych tabeli, grafik, rankingów oraz map, a baza umożliwia ich porównywanie ze sobą.  Wszystkie dane mogą być wyeksportowane w różnych formatach w zależności od potrzeby użytkownika. Baza pokrywa szeroki zakres tematyczny: finanse, rachunkowość, bankowość, nauki polityczne oraz socjologiczne, zatrudnienie, przemysł, etc.
  • SAGE Journals - Science, Technology & Medicine - Science, Technology & Medicine - dostęp do 449 czasopism z zakresu: inżynieria materiałowa, IT, chemia, polimery, nanotechnologie, biotechnologia, biologia, genetyka, medycyna kliniczna, medycyna ogólna, onkologia, pielęgniarstwo, psychiatria, toksykologia, chirurgia, itd. Wykaz dostępnych czasopism w kolekcji STM - pobierz.

Dostęp do serwisów jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 19 kwietnia 2019 r.

Pracowników zainteresowanych dostępem do elektronicznych baz danych, którzy do tej pory nie dokonali rejestracji prosimy o zgłaszanie się do Wypożyczalni Biblioteki PB w godzinach pracy lub do najbliższej placówki bibliotecznej. 

Formularz rejestracyjny można pobrać ze strony biblioteka.pb.edu.pl/pl/zasoby-elektroniczne-regulamin.

Zapraszamy do testowania bazy.