Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do bazy CEIC

5 03.2019
Bazy danych CEIC Data oferują precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące dane z całego świata. Dane te wykorzystywane są przez instytucje zarządzające aktywami, instytucje rządowe, organizacje akademickie i badawcze jak również firmy konsultingowe.

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Białostocka otrzymała dostęp testowy do zasobów baz CEIC Data.

​Bazy danych CEIC Data oferują precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące dane z całego świata. Dane te wykorzystywane są przez instytucje zarządzające aktywami, instytucje rządowe, organizacje akademickie i badawcze jak również firmy konsultingowe. Dane zawarte w bazie CEIC pochodzą z głównych, lokalnych i regionalnych biur statystycznych oraz z głównych organizacji zajmujących się zbieraniem danych dotyczących przemysłu dla wszystkich krajów objętych ochroną.

CEIC Data Manager - www.ceicdata.com, to rozwiązanie on-linowe, które pozwala na łatwą nawigację zgrupowanych baz danych CEIC, celem stworzenia szybkich i wnikliwych analiz. Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji wyszukiwania, wizualizacji, przetwarzania i pobierania danych. Opis logowania oraz wybranych funkcjonalności znajduje się tutaj.

Baza CEIC to:

  • ponad 5 miliony szeregów czasowych,
  • 18 sektorów makroekonomicznych,
  • 14 sektorów przemysłowych,
  • dane na poziomie regionu i miasta,
  • zasięg geograficzny obejmujący 195 krajów.

Dostęp do serwisów jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 31 maja 2019 r.

Pracowników zainteresowanych dostępem do elektronicznych baz danych, którzy do tej pory nie dokonali rejestracji prosimy o zgłaszanie się do Wypożyczalni Biblioteki PB w godzinach pracy lub do najbliższej placówki bibliotecznej. 

Formularz rejestracyjny można pobrać ze strony biblioteka.pb.edu.pl/pl/zasoby-elektroniczne-regulamin.

Zapraszamy do testowania bazy.