Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do bazy Total Materia

14 10.2020

Total Materia jest faktograficzną, kompleksową bazą materiałową zawierającą właściwości ponad 450 tys. materiałów (metali, polimerów, materiałów ceramicznych, kompozytów). Baza umożliwia m. in. wyszukiwanie materiałów pod kątem ich oznaczeń, składu chemicznego, właściwości mechanicznych, wyszukiwanie norm.

Dostęp do serwisu jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji odnośnie udostępniania e-zasobów na stronie: Udostępnianie zasobów elektronicznych.

Zapraszamy do testowania.