Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do Central & Eastern European Academic Source

3 03.2021

Zapraszamy od korzystania z dostępu testowego do bazy Central & Eastern European Academic Source.

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera blisko 2,000 tytułów, z czego ponad 360 to czasopisma w języku polskim.

Dostęp do serwisu jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 31 maja 2021 r.

Więcej informacji odnośnie udostępniania e-zasobów na stronie: Udostępnianie zasobów elektronicznych.

Zapraszamy do testowania.