Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do serwisu Notoria

15 11.2019
Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Białostocka otrzymała testowy dostęp do serwisu Notoria OnLine. Dostęp jest możliwy ze wszystkich komputerów na Wydziale Inżynierii Zarządzania oraz w Bibliotece Głównej na stronie www.pb.notoria.pl. Test potrwa do 15 grudnia 2019 r. Zapraszamy do testowania.

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Białostocka otrzymała dostęp testowy do serwisu Notoria.

Serwis Notoria OnLine zawiera m.in.:

  • Spółki notowane na GPW, NC i Catalyst
  • Segmenty operacyjne, jako podział działalności biznesowej w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi, zgodny z MSSF 8
  • Modele dyskryminacyjne
  • Fundusze sprzedawane na rynku polskim (FIO, SFIO, FIZ) i rynkach zagranicznych (FIO, SFIO)
  • Obligacje (notowane na rynku Catalyst i BondSpot)

Zapraszamy do testowania bazy.

UWAGA!
​Dostęp jest możliwy ze wszystkich komputerów na Wydziale Inżynierii Zarządzania oraz w Bibliotece Głównej PB poprzez stronę pb.notoria.pl.
​Test potrwa do 15 grudnia 2019 r.