Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do zasobów ASME Digital Collection

1 09.2021

Zapraszamy od korzystania z dostępu testowego do zasobów ASME Digital Collection.

ASME (American Society of Mechanical Engineers) jest organizacją non-profit skupiającą specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej i prowadzącą działalność edukacyjną, certyfikacyjną i normalizacyjną. Oprócz inżynierii mechanicznej plan wydawniczy ASME obejmuje szeroki zakres dyscyplin inżynierskich.

ASME Digital Collection obejmuje:

  • 33 ASME’s Journals – czasopisma od 1959 r.
  • ASME’s Conference Proceedings – materiały konferencyjne od 2000 r. oraz wybrane materiały od 1955 r.
  • ASME's eBooks – książki elektroniczne od 1993 r. oraz wybrane tytuły od 1944 r.

Dostęp do serwisu jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 30 września 2021 r.

Więcej informacji odnośnie udostępniania e-zasobów na stronie: biblioteka.pb.edu.pl/pl/zasoby-elektroniczne-regulamin.

Zapraszamy do testowania bazy.