Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do zasobów Bloomsbury

1 10.2021

Zapraszamy do testowania wybranych zasobów Bloomsbury Digital Resources:

  • Architecture Library - wiodące źródło informacji do badań architektury, urbanistyki i projektowania wnętrz. Oferuje dostęp do starannie dobranej kolekcji w pełni przeszukiwalnych treści tekstowych i graficznych obejmującej okres od roku 1500 p.n.e. do czasów współczesnych.
  • Collections - zapewnia dostęp cyfrowy do ponad 6000 e-booków z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
  • Design Library - obejmuje szybko rosnącą gamę treści i obrazów pełnotekstowych, wsparta specjalnie opracowaną taksonomią, jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców i badaczy sztuk wizualnych i projektowania.

Dostęp do serwisów jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl do 5 listopada 2021 r.

Więcej informacji odnośnie udostępniania e-zasobów na stronie: biblioteka.pb.edu.pl/pl/zasoby-elektroniczne-regulamin.

Zapraszamy do testowania.