Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Dostęp testowy do zasobów CABI

8 11.2021

Zapraszamy od korzystania z dostępu testowego do pakietu CABI Full Text.

Zawartość pakietu można przeglądać:

  • bezpośrednio na stronie wydawcy (po zalogowaniu) - dostęp do 8 grudnia 2021 r.
  • ​na platfornie EBSCO host (po zalogowaniu) - dostęp do 8 stycznia 2022 r.
    CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI). Zawiera blisko 10 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim. Baza CAB Abstracts zawiera również bazę „Full Text Select”, która stanowi wybór ponad 400 000 pełnotekstowych artykułów, referatów i raportów.

Dostęp do serwisu jest możliwy po zalogowaniu do serwisu bazy.pb.edu.pl.

Więcej informacji odnośnie udostępniania e-zasobów na stronie: biblioteka.pb.edu.pl/pl/zasoby-elektroniczne-regulamin.

Zapraszamy do testowania.