Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

EBSCOhost

Opis

Zestaw baz danych, głównie pełnotekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem recenzowanych czasopism, ale również książek, gazet i innych publikacji. Bazy obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Bazy pełnotekstowe:

 • Academic Search Ultimate,
 • Applied Science & Technology Source Ultimate
 • Art & Architecture Source
 • Business Source Ultimate,
 • Health Source: Nursing/Academic Edition,
 • Health Source – Consumer Edition,
 • Master File Premier,
 • Newspaper Source,
 • Regional Business News

Bazy bibliograficzne (abstraktowe):

 • Agricola,
 • ERIC,
 • GreenFILE,
 • Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA),
 • MEDLINE,
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750,
 • Teacher Reference Center. 

Polecamy: Listy tytułów.

Zakres dat: 
Różnie; wiele czasopism ma zasięg pełnego tekstu od 1975 roku lub wcześniej.
Dostawca bazy: 
EBSCO