Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Health Source: Nursing/Academic Edition

Opis

Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

Polecamy: Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

Dostawca bazy: 
EBSCO