Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Hotelarz

Opis

HOTELARZ to najlepszy i najpopularniejszy miesięcznik skierowany do branży hotelarskiej. w Polsce, ukazujący się nieprzerwanie od 1962 roku. Pismo tworzone jest przez doświadczony zespół dziennikarzy znających polski rynek hotelowy, wśród autorów tekstów jest wielu polskich hotelarzy, uznanych specjalistów w swojej dziedzinie. Z pismem współpracują także eksperci znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań do sektora hotelarskiego.

Hotelarz aktywnie angażuje się i wspiera działania prośrodowiskowe i podnoszące kompetencje polskich hotelarzy. Strona miesięcznika: www.e-hotelarz.pl.

Rodzaj zawartości: