Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Ibuk Libra

Opis

Ibuk Libra to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców, m.in. PWN i WNT. Publikacje obejmują nauki ekonomiczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, społeczne oraz informatykę, medycynę i prawo.

Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Wydawnictwo Naukowe PWN SA