Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

IEEE - sesje szkoleniowe dla autorów

30 03.2021

Uprzejmie informujemy, że IEEE oferuje w kwietniu dwie sesje szkoleniowe dotyczące publikowania w czasopismach IEEE z uwzględnieniem zagadnień OA. Udział w sesjach jest bezpłatny.

IEEE Authorship and Open Access Symposium: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research
21 i 22 kwietnia, godz. 15:00 
Czas trwania: 90 min.
Szczegółowe informacje i rejestracja tutaj.