Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

IEEE Xplore Digital Library

Opis

IEEE Xplore Digital Library zawiera pełne teksty oraz bibliograficzne informacje na temat elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Obejmuje czasopisma i magazyny: bieżące, archiwalne, wycofane i projekty norm oraz materiały konferencyjne.

Zawartość pochodzi z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i jej partnerów wydawniczych.

Szkolenia i pomoce odnośnie korzystania z bazy znajdują się na stronach: 

Zakres dat: 
IEEE/IET Electronic Library (IEL): 1988-., VDE VERLAG conference proceedings: 2005-., Bell Labs Technical Journal: 1922-.
Dostawca bazy: 
IEEE