Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Internetowe szkolenia Web of Science - maj/czerwiec 2018

24 05.2018
Clarivate Analytics zaprasza na bezpłatne szkolenia: Jak stosować InCites do analizy i porównań, Jak stworzyć własny zestaw danych do analizy w InCites, Jak odnaleźć właściwych recenzentów w PUBLONS, Dostęp do darmowych treści, pełnych tekstów w Web of Science.

Clarivate Analytics zaprasza na szkolenia:

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w Internecie na platformie WebEx.