Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Komputery i Internet

STANOWISKA KOMPUTEROWE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

Biblioteka Politechniki Białostockiej oferuje swoim użytkownikom dostęp do Internetu i możliwość korzystania ze specjalistycznego oprogramowania z:

 • 25 stanowisk komputerowych w Czytelni Elektronicznej,
 • 30 stanowisk komputerowych w Czytelni Książek.

Korzystanie z internetu na komputerach bibliotecznych wymaga autoryzacji!

Czytelnia książek z miejscami do pracy dla czytelników. Ustawione w rzędzie stoliki z komputerami Stoliki z komputerami oraz krzesłami. Po prawej stronie szara ściana z zielonym napisem Czytelnia Elektroniczna Czytelnicy siedzący przy stolikach, na których stoją komputery

KORZYSTANIE Z INTERNETU - INSTRUKCJA LOGOWANIA

1. Po wystartowaniu systemu (i zalogowaniu się na konto „student”, hasło „student”) na środku ekranu powinno pojawić się okno logowania, w którym należy wpisać login i hasło do konta obrazek przedstawiający logo eduroam.

Print screen okna logowania

2. Jeżeli okno logowania nie wyświetliło się, należy w prawym dolnym roku monitora kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę obrazek z ikoną braku połączenia z siecią w systemie Widnows 10 i wybrać opcję „Rozwiąż problemy”, a następnie poczekać na pojawienie się okna logowania.

Print screen okna systemowego w windows

Dane dostępu do sieci eduroam dla każdego studenta są widoczne po zalogowaniu się do systemu USOSweb w zakładce "MÓJ USOSWEB".

Print screen ekranu z systemem USOSweb

4. Aby zakończyć sesję dostępu do internetu komputer należy wyłączyćWylogowanie nie powoduje zamknięcia sesji!

STANOWISKA KOMPUTEROWE W BIBLIOTEKACH WYDZIAŁOWYCH

Biblioteka Wydziału Architektury:

 • 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania:

 • 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 1. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki.
 2. Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany wyłącznie do celów naukowych i edukacyjnych.W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, pracownik Biblioteki lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji sprzętowej urządzeń.
 4. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 5. Rezultaty wyszukiwania można kopiować na własne nośniki elektroniczne. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie nośnika programem antywirusowym.
 6. Po zakończeniu pracy z komputerem należy usunąć pliki zapisane w czasie sesji, a w przypadku korzystania z Internetu należy wylogować się z sieci eduroam.
 7. W przypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszt naprawy.

INTERNET BEZPRZEWODOWY obrazek przedstawiający logo eduroam

Celem usługi eduroam jest udostępnienie użytkownikom środowiska naukowego łatwego i bezpiecznego połączenia z siecią komputerową. Z usługi może skorzystać każdy pracownik i student Politechniki Białostockiej posiadający uczelniane konto pocztowe w domenie @pb.edu.pl lub @student.pb.edu.pl. Aby uzyskać studenckie konto pocztowe należy kontaktować się z Uczelnianym Centrum Informatycznym PB.

Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem 802.1x