Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Komputery i Internet

STANOWISKA KOMPUTEROWE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

Biblioteka Politechniki Białostockiej oferuje swoim użytkownikom dostęp do Internetu i możliwość korzystania ze specjalistycznego oprogramowania z:

 • 24 stanowisk komputerowych w Czytelni Elektronicznej,
 • 30 stanowisk komputerowych w Czytelni Książek,
 • 2 stanowisk komputerowych w Czytelni Norm i Zbiorów Specjalnych.

Korzystanie z internetu na komputerach bibliotecznych wymaga autoryzacji!

 

KORZYSTANIE Z INTERNETU - INSTRUKCJA LOGOWANIA

1. W celu zalogowania się do systemu należy wybrać konto 'student'.

2. Po wystartowaniu systemu kliknąć w dymek pojawiający się w prawym dolnym rogu ekranu.

3. Następnie w okienku 'Uwierzytelnianie sieciowe' należy podać login i hasło do konta w eduroam.

Dane dostępu do sieci eduroam dla każdego studenta są widoczne po zalogowaniu się do systemu USOSweb w zakładce "MÓJ USOSWEB".

4. Aby zakończyć sesję dostępu do internetu komputer należy wyłączyćWylogowanie nie powoduje zamknięcia sesji!

STANOWISKA KOMPUTEROWE W BIBLIOTEKACH WYDZIAŁOWYCH

Biblioteka Wydziału Architektury:

 • 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania:

 • 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce:

 • 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 1. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki.
 2. Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany wyłącznie do celów naukowych i edukacyjnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad pracownik Biblioteki lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 3. O dostępności stanowisk komputerowych decyduje bibliotekarz. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko bez zgłoszenia tego faktu pracownikowi Biblioteki, stanowisko może zostać udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 4. Zabrania się dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu, instalowania nowego oprogramowania oraz korzystania z gier komputerowych.
 5. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać z samoobsługowego skanera do kopiowania wyłącznie zasobów bibliotecznych z zachowaniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
 7. Rezultaty wyszukiwania można kopiować na własne nośniki elektroniczne. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie nośnika programem antywirusowym.
 8. Po zakończeniu pracy z komputerem należy usunąć pliki zapisane w czasie sesji.

INTERNET BEZPRZEWODOWY

Celem usługi eduroam jest udostępnienie użytkownikom środowiska naukowego łatwego i bezpiecznego połączenia z siecią komputerową. Z usługi może skorzystać każdy pracownik i student Politechniki Białostockiej posiadający uczelniane konto pocztowe w domenie @pb.edu.pl lub @student.pb.edu.pl.

Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem 802.1x.