Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Krajowy dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics

9 11.2018
Dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics

Uprzejmie informujemy, że w wyniku współpracy Clarivate Analytics , MNiSW oraz ICM, została zawarta nowa umowa w wyniku której wszystkie instytucje naukowe w Polsce zyskują dostęp do narzędzia InCites Benchmarking&Analytics za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki.

InCites B&A to narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection. Narzędzie przeznaczone jest zarówno do osób zarządzających instytucjami naukowymi i bibliotekarzy, jak i autorów oraz redaktorów czasopism naukowych. Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania w Polsce jest umożliwienie polskim instytucjom naukowym dokonywania zaawansowanych analiz bibliometrycznych w związku z ministerialnymi programami doskonałości: Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości, a także w związku z programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

Dostęp do narzędzia InCites jest możliwy ze strony bazy.pb.edu.pl (wymaga posiadania konta do serwisu Web of Science. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.).

Clarivate Analytics przygotowało także stronę z materiałami szkoleniowymi, włączając nagrania wideo w języku polskim przedstawiające różne zastosowania narzędzia:
https://clarivate.savoinspire.com/ickompendium/

Planowane są również internetowe sesje szkoleniowe, na które serdecznie zapraszamy:

  • InCites Benchmark&Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
  • Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza
  • Jak ocenić dorobek naukowy instytucji i autorów przy pomocy InCites
  • Analiza SWOT instytucji. Jak określić silne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bibliometrycznym
  • Gdzie publikujemy? Analiza wyboru źródeł publikacji