Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

MEDLINE (Web of Science)

Opis

Medline – główna baza materiałów z dziedziny nauk o życiu prowadzona przez Narodową Bibliotekę Medyczną USA (The U.S. National Library of Medicine® (NLM®)). Dzięki tej bazie można wyszukiwać artykuły z dziedzin takich jak: biomedycyna, nauki o życiu, roślinach i zwierzętach, bioinżynieria, biofizyka, chemia, zdrowie publiczne, opieka kliniczna i podobne z całego świata. Dane w bazie można wyszukiwać korzystając m.in. z haseł przedmiotowych MeSH; rekordy są powiązane funkcją PubMed Related Articles. Na zakładce All Database można wyszukiwać artykuły z Medline i Web of Science w tym samym czasie. Co roku do bazy Medline dodawanych jest ponad 500,000 rekordów; obecnie w indeksie jest ponad 4,900 czasopism w 30 językach i wiele materiałów z gazet, czasopism nienaukowych, ogłoszeń i innych. 

Zakres dat: 
1950-.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Thomson Reuters