Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nature

Opis

Nature jest tygodniowym międzynarodowym czasopismem najlepszych recenzowanych badań ze wszystkich dziedzin nauki i technologii, wydawanym od roku 1869. Nature dostarcza wiarygodnych, wnikliwych i interesujących informacji o nowościach oraz interpretacje aktualnych i nadchodzących trendów mających wpływ na naukę, naukowców i opinię publiczną.

Cytownia i Impact Factor

Nature jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie interdyscyplinarnych czasopism, zgodnie z Journal Citation Report Science Edition (Thomson, 2010). Jego współczynnik Impact Factor wynosi 41.456. Współczynnik Impact Factor czasopisma jest obliczany poprzez podzielenie łącznej liczby cytowań w danym roku kalendarzowym przez liczbę wszystkich publikacji, które ukazały się w tym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat. Jest to niezależny wskaźnik obliczony przez Thomson Reuters, Philadelphia, USA. Więcej o współczynniku Impack Factor znajdziesz tutaj.

Zakres dat: 
Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010 (roczniki te będą archiwizowane na serwerze krajowym).
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Nature Publishing