Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Nieterminowy zwrot

Zgodnie z Regulaminem korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej:

 • Użytkownik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książek. (Rozdział VI, § 6, pkt. 14)
 • Biblioteka może z ważnych powodów zażądać wcześniejszego zwrotu wypożyczonych materiałów. (Rozdział VI, § 6, pkt. 17)
 • W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłatę za każdy dzień lub godzinę zwłoki (wysokość opłaty określa Załącznik nr 1). Do czasu uregulowania należności następuje automatyczna blokada konta czytelnika. (Rozdział VI, § 6, pkt. 19)

Pełna treść Regulaminu.

PRZEKROCZENIE TERMINU ZWROTU

​Załącznik nr 1 "Cennik opłat ustalony na podstawie Regulaminu udostępniania Zasobów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Białostockiej" do Regulaminu określa:

 1. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne, czytelnik może rozliczyć się w jeden z następujących sposobów:
  1. dostarczyć identyczny egzemplarz publikacji (musi być zgodność autora, tytułu i roku wydania) lub wydania nowszego,
  2. dostarczyć egzemplarz publikacji z listy wskazanej przez bibliotekarza,
  3. wpłacić ekwiwalent pieniężny, którego wysokość wynosi w przypadku:
   1) publikacji polskich wydanych:
   • do 1994 r. 30 zł, ale nie mniej niż wartość inwentarzowa
   • od 1995 r. cena x 2, ale nie mniej niż 30 zł

   2) publikacji obcych wydanych:

   • do 1994 r. 100 zł, ale nie mniej niż wartość inwentarzowa
   • od 1995 r. cena x 2, ale nie mniej niż 100 zł
 2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów, bez względu na to, czy otrzymał powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:
  1. 0,20 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
  2. 10 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 50 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
  3. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalnie 50 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.

 1. Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Ogólna. Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:

  30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
  z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika".

 2. W uzasadnionych przypadkach (np.: pobyt w szpitalu, zwolnienie lekarskie itp.) decyzję o odstąpieniu od opłat za nieterminowy zwrot podejmuje dyrektor Biblioteki.

Pełna treść Załącznika nr 1 do Regulaminu.