Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nowa odsłona Bazy Wiedzy PB

11 03.2021

Od wdrożenia nowego systemu, który służy do rejestracji publikacji i dorobku naukowego pracowników i doktorantów minęło zaledwie 2 lata. W ciągu tego okresu Baza Wiedzy PB zmieniała się i powiększała swoje kolekcje. Aktualnie Baza Wiedzy PB to:

 • 1 656 profili autorskich, w tym 979 z afiliacją PB,
 • 13 294 rekordów bibliograficznych publikacji,
 • 338 dzieł artystycznych,
 • 438 rozpraw doktorskich,
 • 16 patentów/zgłoszeń patentowych,
 • 2 867 publikacji w OA,
 • 86 zdeponowanych pełnych tekstów dokumentów, w tym 10 rozpraw doktorskich.

Od marca uruchomiony został nowy moduł pozwalający na rejestrację przedmiotów prawa własności przemysłowej, w tym: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Jednostką odpowiedzialną za ich wprowadzanie jest Ośrodek Własności Intelektualnej.

Miło nam również zakomunikować, że od 11 marca zmieniony został wygląd strony Bazy Wiedzy PB, na której mogą Państwo znaleźć m.in. informacje dotyczące:

 • publikacji udostępnionych na licencjach Creative Commons („Open Access w PB”),
 • zdeponowanych publikacji i rozpraw doktorskich („Repozytorium”),
 • najwyżej punktowanych publikacji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 30 dni („Ranking publikacji”),
 • zasobów nauki, które zostały zarejestrowane w ciągu ostatnich 30 dni („Ostatnio dodane”).