Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nowe czasopisma w bazie AAAS/Science

15 10.2015

Z przyjemnością informujemy, że od września 2015 do końca 2016 roku Biblioteka Politechniki Białostockiej oferuje dostęp na zasadzie testowej do czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine. Ponadto na serwerze Science dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.

Czasopisma można przeglądać na platformie Science, a dostęp do niej jest możliwy ze strony https://bazy.pb.edu.pl.

Pracowników zainteresowanych dostępem do elektronicznych baz danych, którzy do tej pory nie dokonali rejestracji prosimy o zgłaszanie się do Wypożyczalni Biblioteki PB w godzinach pracy lub do najbliższej placówki bibliotecznej. 
Formularz rejestracyjny można pobrać tutaj.

 

Science Signaling

Daje pracownikom naukowym dostęp do najnowszych materiałów na temat przełomowych osiągnięć naukowych i komentarzy na multidyscyplinarnym polu sygnalizacji komórkowej. W czasopiśmie tym publikowane są kluczowe prace związane z procesami komórkowymi i fizjologicznymi (w tym opracowania, przeglądy, analizy perspektywiczne) oraz mechanizmami, w ramach których komórki i organizmy komunikują się ze sobą i wpływają na zachowania innych komórek i organizmów, sygnalizując w ten sposób zachowania istotne z punktu widzenia zarówno ludzkiej fizjologii i chorób, jak i fizjologii roślin ważnej dla rolnictwa. Jest to materiał elektroniczny prezentujący nowe treści co wtorek.

  • Impact Factor w roku 2014: 6,279
  • Uwzględnione treści: 28 września 1999 - wydanie bieżące
  • Nr ISSN: 1937-9145

 

Science Translational Medicine

Czasopismo spełniające najwyższe wymagania magazynu Science. Na jego łamach publikowane są badania z dziedziny medycyny translacyjnej, istotnej dla zdrowia człowieka, gdyż sprzyja ona likwidacji luk między rezultatami badań teoretycznych a ich praktycznym zastosowaniem w medycynie. Opracowania zawarte w czasopiśmie dotyczą najnowszych wyników badań nad zwierzętami, które można będzie stosować u ludzi, studiów nad tkanką ludzką dostarczających nowych danych na temat terapii bądź chorób, innowacyjnych raportów dotyczących opracowywania oraz odkrywania nowych leków. Jest to materiał elektroniczny prezentujący nowe treści co środę.

  • Impact factor w roku 2014: 15,843
  • Uwzględnione treści: 7 października 2009 - Wydanie bieżące
  • Nr ISSN: 1946-6242