Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Obowiązek zaliczenia szkolenia bibliotecznego

10 01.2017

Uwaga studenci I roku!!!

Przypominamy, że szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe. Osoby, które jeszcze nie zaliczyły tego przedmiotu powinny zgłosić się do Oddziału Informacji Naukowej w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2017 r.

Kontakt: bg.informacja[at]pb.edu.pl, tel.: 85 746 9317