Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Oddział Informacji Naukowej

Kontakt do nas

Poziom P0 (parter)
tel. 85 746 93 17, 85 746 93 21, 571 443 195

bg.informacja[.]pb.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej pełni rolę centrum informacyjnego Biblioteki Politechniki Białostockiej.  To tutaj każdy zainteresowany bezpośrednio na miejscu, a także telefonicznie lub mailowo:

  • otrzyma informacje, dotyczące działalności biblioteki m.in.: na temat księgozbioru, zasobów cyfrowych i usług oferowanych przez bibliotekę,
  • uzyska fachową pomoc w poszukiwaniu literatury do prac naukowych. Pełniący dyżury pracownicy Oddziału Informacji Naukowej ustalają razem z zainteresowanymi zakres i drogę poszukiwań, wskazują odpowiednie źródła bibliograficzne, encyklopedyczne lub słownikowe, kierują do odpowiednich komórek Biblioteki Politechniki Białostockiej lub do innych, wyspecjalizowanych bibliotek i ośrodków informacji,
  • uzgodni termin zwiedzania biblioteki.

Oddział Informacji Naukowej również:

  • przyjmuje do rejestracji publikacje pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Białostockiej,
  • prowadzi Bazę Wiedzy PB o osiągnięciach naukowych Uczelni, w tym cyfrowego, otwartego Repozytorium,
  • uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskich baz danych.

Widok z góry, z poziomu schodów. Na białej ścianie zielony napis Informatorium. Na środku zielona lada, przy której stoi bibliotekarz i czytelnik