Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

OECD iLibrary

Opis

Od ponad 40 lat OECD jest jednym z największych i najbardziej wiarygodnych źródeł statystyk porównawczych oraz danych gospodarczych i społecznych. Oprócz gromadzenia danych, OECD monitoruje trendy, analizuje i prognozuje rozwój gospodarczy oraz bada zmiany zachodzące w społeczeństwie i zmieniające się trendy w handlu, środowisku, rolnictwie, technologiach, podatkach i in.

W bibliotece OECD iLibrary użytkownicy znajdą wszystkie książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone w ramach OECD. Tematyka tych publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje tak różne dziedziny jak rolnictwo, edukacja, energia atomowe, ekologia, technologie informacyjne, podatki, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła i metody statystyczne, nauka a także zagadnienia społeczne, migracja i zdrowie.

OECD iLibrary podzielona jest na 17 kolekcji tematycznych zawierających różnego typu zasoby:

  • Książki 
  • Czasopisma
  • Bazy statystyczne
  • Dokumenty robocze
  • Periodyki (96 roczników i analiz, opracowań typu "working papers")
  • Ważne tabele statystyczne (format PDF, HTML, Excel)
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
OECD iLibrary