Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna

13 01.2022
Decyzja

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego z dnia 31 grudnia 2021r.  Biblioteka Politechniki Białostockiej dołączyła do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
Zgodnie z art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku została ona utworzona w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie:

  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,

  • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,

  • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,

  • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.