Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Podlaska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Od 2007 koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

Zasób PBC składa się z następujących kolekcji:

  1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych zabytków piśmiennictwa polskiego.
  2. Kartografia – możemy tu znaleźć mapy i atlasy Polski oraz Kresów Wschodnich głównie z okresu 20-lecia międzywojennego oraz I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ziem północno-wschodniej Polski. Większość stanowią mapy topograficzne wydane przez Wojskowy Instytut Geograficzny oraz mapy niemieckie pochodzące z czasu II wojny światowej. W zbiorze znajdują się również plany Białegostoku, Wilna, atlas Królestwa Polskiego z XIX-wieku oraz województwa podlaskiego z wieku XVIII.
  3. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - znajdują się tu dokumenty dotyczące ziem wschodnich Rzeczypospolitej, które po II wojnie światowej znalazły się poza granicami kraju. Kolekcja składa się z książek i czasopism.
  4. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego - zawiera kopie dokumentów dotyczących Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny znajdujących się w zbiorach Instytucji tworzących Podlaską Bibliotekę Cyfrową.
  5. Naukowo-Dydaktyczna – w skład kolekcji wchodzą podręczniki dla studentów, monografie, skrypty i artykuły naukowe pracowników białostockich uczelni należących do Konsorcjum.
  6. Muzykalia – w skład kolekcji wchodzą cyfrowe kopie nut.
Rodzaj zawartości: