Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Podsumowanie "Biblioteka. Lubię to"

18 06.2018

24 audycje, 700 minut, 6 miesięcy - to efekt drugiej edycji cyklu spotkań w Radiu Akadera p.t. „Biblioteka. Lubię to!”. W trakcie tego pół roku Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się niejako „od kuchni” o pracy Biblioteki PB, zawodzie bibliotekarza, oferowanych usługach, możliwościach korzystania ze zbiorów i zasobów, a także o historii, teraźniejszości i przyszłości bibliotek oraz zainteresowaniach i pomysłach bibliotekarzy.

Dziękujemy Radiu Akadera za możliwość spotkania z obecnymi i przyszłymi użytkownikami Biblioteki.

Do wysłuchania audycji zapraszamy tutaj!